Changes to Benefits Eligibility and Services for Afghans Arriving as Humanitarian Parolees

Changes to Benefits Eligibility and Services for Afghans Arriving as Humanitarian Parolees

تغییرات در واجد شرایط بودن برای مزایا و خدمات برای افغان های تازه وارد با اقامت مشروط بشردوستانه یا پرول

 

سر از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۳، افغان‌ های پذیرفته شده به عنوان اقامت مشروط بشردوستانه یا پرول واجد شرایط خدمات اسکان مجدد از دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR) و مزایای مالی عمومی فدرال نیستند.

یعنی یک افغان با اقامت مشروط بشردوستانه یا پرولی که در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۳ یا بعد از آن وارد ایالات متحده میشود، واجد شرایط دریافت بسیاری از مزایای فدرال و پناهندگان مانند بیمهٔ صحتی دولتی مدیکید، برنامهٔ کمک غذا یا فود استم (Food Stamp/SNAP)، و کوپن های غذایی یا کمک موقت برای فامیل های نیازمند (TANF) نمی باشد. افغان های با اقامت مشروط که بتاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۳ یا بعد از آن وارد می شوند، همچنین واجد شرایط دریافت کمک مالی از دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR) و برنامه ها و خدمات تأمین شده توسط ORR از طریق اداره های اسکان مجدد، از جمله Preferred Communities یا کمک های بلاعوض Matching Grant، نمی باشند.

برخی استثناها نیز در اینمورد وجود دارد: بستگان و اقارب یک پرولی که در جدول زیر اشاره شده است برای برنامه‌ها و خدمات ORR، از جمله مزایا و خدمات عامه، کمک‌های مالی، و همکاری در کیس های آنها در اداره های اسکان مجدد واجد شرایط هستند:

دارندگان اقامت مشروط بشردوستانه یا پرول
 • تبعهٔ افغانستان باشد
 • بین تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۱ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ با اقامت مشروط بشردوستانه یا پرول وارد ایالات متحده شده باشد
بستگان( همسر یا فرزند)
 • همسر یا فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال دارای اقامت مشروط واجد شرایط ORR داشته باشند
 • با اقامت مشروط یا پرول وارد ایالات متحده شده باشند
 • می‌توانند پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ وارد ایالات متحده شده و همچنان واجد شرایط دریافت خدمات و مزایای ORR باشند.
بستگان( والدین یا سرپرست قانونی طفل بدون سرپرست)
 • والدین یا سرپرست قانونی یک طفل افغان بدون سپرست زیر 18 سال که دارای اقامت مشروط بوده باشد
 • طفل بدون سرپست با اقامت مشروط وارد ایالات متحده شده باشد
 • میتوانند پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ وارد ایالات متحده شود و همچنان واجد شرایط دریافت مزایای ORR باشد.

افغان‌ هایی که رابطهٔ فامیلی ذکر شده را ندارند و پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ وارد ایالات متحده می‌شوند، واجد شرایط برای دریافت کمک های دولتی نیستند و باید یک پشتیبان مالی قوی یا منابع مالی برای مصارف خویش تا زمان پیدا کردن وظیفه داشته و خودکفا باشند.

اتباع افغانستان که دارای وضعیت مهاجرتی دیگری هستند که برای برنامه های ORR واجد شرایط باشند، مانند ریفیوجی، دارندگان ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) یا پناهندگان (دارندگان اسایلم)، به حالت عادی گذشته واجد شرایط دریافت مزایا و خدمات پناهندگی ORR می باشند. این افراد نیازی به ورود در یک محدودهٔ زمانی مشخص نداشته و مدت زمان واجد شرایط بودن آنها تحت تأثیر وضعیت مهاجرتی آنها قرار نمی گیرد.

مزایای ایالتی و سایر منابع

تمام دارندگان اقامت مشروط بشردوستانه یا پرول واجد شرایط دریافت بسته های بیمه صحی از مارکیت یا Marketplace Healthcare Plans می باشند. این افراد دسترسی به کمک هزینه ها برای دریافت این بیمه ها را دارند، اما هزینهٔ بیمه و مقدار کمک هزینه ممکن است بسته به ایالت و فامیل فرق داشته باشد. در برخی ایالت ها، دارندگان اقامت مشروط بشردوستانه واجد شرایط دریافت خدمات بیمهٔ دولتی مدیکید هستند و در برخی دیگر، واجد شرایط دریافت گزینهٔ عمومی می باشند. در بسیاری از ایالت ها، مدیکید ممکن فقط بعضی از وضعیت های خاصی را پوشش دهد.

با ادارهٔ خدمات عامهٔ ایالت خود برای دانستن اینکه چه خدماتی را برای شما ارائه می دهد، تماس بگیرید. در زیر روش هایی وجود دارد که ایالت ها برای ارائهٔ کمک تلاش می کنند:

 • برخی از ایالت ها کمک مصارف مراقبت های صحی را به افرادی که واجد شرایط کمک هزینه های مراقبت های صحی فدرال نیستند، ارائه می دهند.
 • ایالت های دیگری مانند واشنگتن و کلیفورنیا، گزینه های مراقبت های صحی عامه دارند که هر کسی می تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی به آن دسترسی داشته باشد.
 • کلیفورنیا و مینه سوتا در سطح ایالتی یک بیمهٔ صحی همانند مدیکید را برای آن دسته از افرادی که واجد شرایط مدیکید تامین شده توسط دولت فدرال نیستند، ارائه می دهند.
 • برنامهٔ کمکی برای زنان، نوزادان و اطفال (WIC): این برنامه بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرتی، کمک غذایی را به زنان، نوزادان و اطفال تا سن پنج سالگی ارائه می دهد. می توانید برنامه WIC را در منطقهٔ خود در اینجا جستجو کنید.

خط مجازی اسکان مجدد (VRL) دفتر IRC به ارائهٔ معلومات و منابع مورد نیاز افغان های دارای اقامت مشروط بشردوستانه ادامه خواهد داد. اگر به کمک نیاز دارید و واجد شرایط دریافت خدمات از سوی ادارهٔ اسکان مجدد نیستید، با VRL با شمارهٔ ۳۰۱۰-۵۵۱ (۲۱۲) تماس بگیرید یا به ایمیل آدرس vrl@rescue.org ایمیل بفرستید.

بسیاری از مناطق در ایالات متحده دارای بانک های مواد غذایی هستند که از افراد و فامیل های نیازمند حمایت غذایی می کنند. بانک های مواد غذایی دارای شرایط و قوانین متفاوتی برای تعداد دفعات دریافت غذا می باشند. با نوشتن زیپ کد محل اقامت خود در این لینک می توانید بانک غذای محلی خود را پیدا کنید. همچنین می توانید با استفاده از کلماتی مانند: food bank ، food pantry و food distribution در اینترنت جستجو کنید تا به منابع غذایی رایگان نزدیک به خانهٔ خود دسترسی پیدا کنید.

همچنان شماره تلیفون ۲۱۱ يک راهنمای رايگان و کاملأ محرمانه است که بطور ۲۴ ساعته، ۷ روز در هفته و ۳۶۵ روز در طول سال قابل دسترس می باشد. اگر به دنبال معلومات و منابعی برای رفع نیازهای ضروری مانند خانه، غذا و کمک مالی هستید، ممکن است بتوانند به شما کمک کنند. خدمات این اداره به ۱۸۰ زبان مختلف ارائه شده و در تمامی ۵۰ ايالت فعاليت دارد. شما براي دریافت معلومات بیشتر در مورد ۲۱۱ در منطقهٔ خود، می توانید زیپ کود یا نام شهر و ايالت خود را در قسمت جستجو در اين ویب سايت نوشته يا از طریق شمارهٔ ۲۱۱ با آنها در تماس شوید. اگر به زباني غير از انگليسي صحبت می کنید، بگوييد “No English. I Speak Dari” و سپس منتظر بمانید تا ترجمان را روی خط با شما وصل سازند. براي آگاهی بیشتر در مورد خدمات به صورت آنلاين، به اين لينک مراجعه کنيد:

https://www.211.org

 

As of October 1, 2023, newly paroled Afghan Humanitarian Parolees are not eligible for ORR services and federal mainstream benefits

This means an Afghan humanitarian parolee arriving on or after October 1, 2023, is not eligible for many federal and refugee benefits such as Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP/food stamps), or Temporary Assistance for Needy Families (TANF). Afghan humanitarian parolees who arrive on or after October 1, 2023, are also ineligible for financial assistance from the Office of Refugee Resettlement (ORR) and ORR-funded programs and services provided through resettlement agencies, including Preferred Communities or Matching Grant.

There are some exceptions. The following immediate relatives are eligible for ORR programs and services, including public benefits, financial assistance, and case management support at resettlement agencies:

Afghan Humanitarian Parolee
 • Afghan citizen or national
 • Entered the U.S. with parole between July 31, 2021 and September 30, 2023

Relative (Spouse or Child)

 • Spouse or unmarried under 21-year-old children of ORR-Eligible Afghan parolee
 • Entered/enters the U.S. with parole
 • Can enter the U.S. after September 30, 2023 and still be eligible to receive ORR benefits
Relative (Parent or legal guardian of unaccompanied child)
 • Parent or legal guardian of an unaccompanied under 18-year-old Afghan child parolee
 • Entered/enters the U.S. with parole
 • Can enter the U.S. after September 30, 2023 and still be eligible to receive ORR benefits

Afghans without a qualifying family relationship who enter the United States after September 30, 2023 cannot rely on government assistance and should have a strong financial supporter or enough personal funds to be self-sufficient until they are employed.

Afghan nationals who have another ORR-eligible immigration status or category, such as refugee, Special Immigrant Visa (SIV) holder, or asylee, are eligible for ORR refugee benefits and services in the standard manner. They are not required to enter within a particular timeframe, and the duration of their eligibility is not affected by their immigration status or category.

State-Level Benefits and Other Resources

All humanitarian parolees are eligible for marketplace healthcare plans. Humanitarian parolees have access to subsidies, but the cost of insurance and the amount of subsidies may differ by state and by family. In some states, humanitarian parolees are eligible for Medicaid, and in others, they are eligible for the public option. In many states, Emergency Medicaid may offer coverage for certain conditions.

Check with your local public benefits office to determine what your state provides. Below are some ways that states are working to provide assistance:

 • Some states provide state-funded healthcare subsidies to those who are ineligible for federal healthcare subsidies.
 • Other states, such as Washington and California, have public healthcare options that anyone can access regardless of immigration status.
 • California and Minnesota provide state-funded Medicaid for populations ineligible for federally funded Medicaid.
 • Women, Infants and Children (WIC): WIC provides targeted nutritional support to women, infants and children up to age five years old regardless of immigration status. You can search for the WIC program in your area here.

The IRC’s Virtual Resettlement Line (VRL) will continue providing resources and referrals for Afghan Humanitarian Parolees. If you need assistance and are ineligible for services from a resettlement agency, call VRL at (212) 551-3010 or email VRL at vrl@rescue.org for assistance.

Many areas in the U.S. have food banks that support individuals and families with additional food. Food banks have different eligibility and rules for how often you receive food. You can find your local food bank by putting in your zip code here. You can also search the internet using key words such as: food bank, food pantry, and food distribution to access free food resources closest to you.

Additionally, the phone number 211 is a free, confidential helpline available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. If you are looking for information and resources to address essential needs like housing, food and financial assistance, they might be able to help you. Their service is available in 180 languages and they operate in all 50 states. You can enter your zip code or city and state in the search on this website to find more information about the 211 in your area or dial 211 from your phone. If you need help in a language other than English, say “No English. I Speak ________” and then wait on the line.  To explore their services online, visit this link: https://www.211.org/.

Source

Related post

Supporting Afghan Refugees in America: The Welcome Corps Initiative

Supporting Afghan Refugees in America: The Welcome Corps Initiative

حمایت از پناهندگان افغان در آمریکا: ابتکار سپاه خوش آمدید “برنامه حمایت از پناهجویان افغان در آمریکا” که به نام سپاه…
The Aga Khan Foundation’s International Scholarship Programme

The Aga Khan Foundation’s International Scholarship Programme

برنامه بورسیه بین المللی بنیاد آقاخان برنامه بورسیه بین المللی بنیاد آقاخان (AKF ISP) فرصتی است برای دانش پژوهان برجسته از…
U.S. launches emergency hotline for Afghans facing deportation from Pakistan

U.S. launches emergency hotline for Afghans facing deportation from…

ایالات متحده امریکا خط تلفن اضطراری برای افغان هایی در معرض اخراج از پاکستان راه اندازی کرد خط تلفن اضطراری وزارت…