The Aga Khan Foundation’s International Scholarship Programme

The Aga Khan Foundation’s International Scholarship Programme

برنامه بورسیه بین المللی بنیاد آقاخان

برنامه بورسیه بین المللی بنیاد آقاخان (AKF ISP) فرصتی است برای دانش پژوهان برجسته از کشورهای منتخب (شامل افغانستان) که هیچ وسیله دیگری برای تأمین مالی تحصیلات خود ندارند تا تحصیلات تکمیلی را دنبال کنند.

دریافت کنندگان جوایز از طریق فرآیند درخواست جهانی، سالانه و رقابتی انتخاب می شوند. ISP AKF تعداد محدودی جوایز جدید را در هر دوره ارائه می دهد. درخواست ها برای چرخه جوایز 2024-2025 در اوایل جنوری 2024 باز می شود و در 31 مارچ 2024 بسته می شود.

معیارهای واجد شرایط بودن

برای واجد شرایط بودن برای جایزه AKF ISP، باید:

دارای سوابق تحصیلی عالی؛

داشتن مدرک لیسانس یا آموزش/تجربه حرفه ای معادل آن؛

نشان دادن نیاز مالی واقعی؛

ایجاد یک برنامه بودجه متفکرانه، قابل اعتماد و چند منبعی؛

پذیرش در یک موسسه معتبر ماستری؛ و

دارای پتانسیل رهبری قوی، تجربه حرفه ای، دستاوردهای فوق برنامه و/یا کارآفرینی و مشارکت های داوطلبانه هستند.

توجه: اولویت با متخصصان جوان زیر 30 سال است.

فرآیند برنامه

درخواست ها توسط واحدهای محلی بنیاد آقاخان (AKF)، خدمات آموزشی آقاخان (AKES) یا هیئت آموزشی آقاخان (AKEB) رسیدگی می شود. برای درخواست فرم درخواست با نهاد مربوطه در سطح کشور ارتباط برقرار کنید. برای مثال، اگر در هند اقامت دارید، باید از طریق دفتر محلی در هند درخواست دهید، یا اگر در کنیا اقامت دارید، باید از طریق دفتر محلی کنیا درخواست دهید. لطفا درخواست تکمیل شده خود را به آژانسی که فرم درخواست ISP از آن اخذ شده است ارسال کنید. درخواست های دیرهنگام یا ناقص پذیرفته نمی شوند.

شرایط جایزه

جوایز AKF ISP به صورت نیمی از کمک هزینه و نیمی وام است – که در آن باید 50 درصد مبلغ جایزه را بازپرداخت کنید. برای دانشجویان دکترا، بورسیه تحصیلی برای دو سال اول اعطا می شود و پس از آن انتظار می رود که از منابع جایگزین بودجه دریافت کنید.

این جایزه هزینه های تحصیل و هزینه های زندگی شما را پوشش می دهد. هزینه سفر بین المللی، پوشاک، اثاثیه یا هزینه های زندگی اعضای خانواده را پوشش نمی دهد.

برای حفظ جایزه AKF ISP، باید در طول دوره تحصیلات تکمیلی خود، وضعیت علمی خوب و همچنین نیاز مالی مداوم را نشان دهید.

*دوره بازپرداخت پنج سال است که شش ماه پس از اولین رویداد زیر شروع می شود: الف) فارغ التحصیلی، ب) خاتمه تحصیل یا ج) انصراف از حمایت در پی عدم رعایت استانداردهای تحصیلی مورد انتظار دانشجویان ISP. هزینه خدمات تجمعی پنج درصد در سال از مبلغ وام اخذ می شود. سرپرست خانواده یا ضامن دیگری ملزم به امضای قرارداد وام است.

تماس با افغانستان

لطفا از اطلاعات تماس زیر برای افغانستان استفاده کنید:

nabi.badakhsh@akdn.org 

 

Scholarship Details:

 

The Aga Khan Foundation’s International Scholarship Programme (AKF ISP) is an opportunity for outstanding scholars from selected countries (incloding Afghanistan), who have no other means of financing their studies, to pursue postgraduate education.

Award recipients are selected through a global, annual, and competitive application process. The AKF ISP offers a limited number of new awards in each cycle. Applications for the 2024-2025 award cycle will open in early January 2024 and close on 31 March 2024.

Eligibility Criteria
To be eligible for an AKF ISP award, you must:
have excellent academic records;
hold a Bachelor’s degree or equivalent training/professional experience;
demonstrate genuine financial need;
construct a thoughtful, reliable, multi-source funding plan;
be admitted to a reputable postgraduate institution; and
have strong leadership potential, professional experience, extracurricular and/or entrepreneurial achievements, and volunteer contributions.

Note: preference is given to young professionals under 30 years of age.

Application Process
Applications are handled by local units of the Aga Khan Foundation (AKF), Aga Khan Education Services (AKES), or Aga Khan Education Board (AKEB). Liaise with the appropriate country-level entity to request an application form. For example, if you reside in India you must apply via the local office in India, or if you reside in Kenya you must apply via the local office in Kenya. Please submit your completed application to the agency from which the ISP application form was obtained. Late or incomplete applications will not be accepted.

Award Conditions
AKF ISP awards are structured as half grant and half loan – where you need to repay 50 percent of the award amount.* Scholarships for Master’s studies are granted for the entire duration of the degree course. For PhD students, scholarships are awarded for the first two years, after which you are expected to find funding from alternative sources.

The award covers your tuition fees and living expenses. It does not cover the cost of international travel, clothing, furniture, or living expenses for family members.

In order to maintain an AKF ISP award, you need to demonstrate good academic standing, as well as ongoing financial need, during the course of your postgraduate programme.

*The repayment period is five years, starting six months after the first of the following events: a) graduation, b) termination of studies or c) the withdrawal of support following failure to meet the academic standards expected of ISP students. A cumulative service charge of five percent per annum is levied on the amount of the loan. Your head of family or another guarantor is required to co-sign the loan agreement.

Afghanistan Contact
Please use below contact detail for Afghanistan:
nabi.badakhsh@akdn.org 

Related post

Supporting Afghan Refugees in America: The Welcome Corps Initiative

Supporting Afghan Refugees in America: The Welcome Corps Initiative

حمایت از پناهندگان افغان در آمریکا: ابتکار سپاه خوش آمدید “برنامه حمایت از پناهجویان افغان در آمریکا” که به نام سپاه…
Changes to Benefits Eligibility and Services for Afghans Arriving as Humanitarian Parolees

Changes to Benefits Eligibility and Services for Afghans Arriving…

تغییرات در واجد شرایط بودن برای مزایا و خدمات برای افغان های تازه وارد با اقامت مشروط بشردوستانه یا پرول  …
U.S. launches emergency hotline for Afghans facing deportation from Pakistan

U.S. launches emergency hotline for Afghans facing deportation from…

ایالات متحده امریکا خط تلفن اضطراری برای افغان هایی در معرض اخراج از پاکستان راه اندازی کرد خط تلفن اضطراری وزارت…