Skilled Refugee Resettlement Program in Canada

Skilled Refugee Resettlement Program in Canada

برنامه اسکان پناهندگان ماهر در کانادا
کانادا برنامه پایلوت را برای کمک به پناهندگان ماهر گسترش میدهد تا مشاغل خود را در کانادا ایجاد کنند و به کارفرمایان امکان دسترسی به مجموعه جدیدی از استعدادها را می دهد.
کانادا در عرصه اسکان مجدد و ادغام پناهندگان پیشگام بین المللی است و در سال گذشته بیش از هر کشور دیگری در جهان پناهندگان را اسکان داده است. از آنجایی که جهان با بدترین بحران جهانی پناهندگان در تاریخ اخیر مواجه است، باید کارهای بیشتری انجام شود. به همین دلیل است که کانادا در توسعه مسیرهای تکمیلی نیروی کار، علاوه بر اسکان مجدد سنتی، برای پناهندگان و خانواده های آنها برای یافتن راه حل ایمن و دائمی پیشگام است.
به مناسبت نشست شرکا در اتاوا، محترم شان فریزر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، بودجه جدیدی را برای سازمان‌های همکار جهت کمک به گسترش آزمایشی مسیرهای تحرک اقتصادی کانادا EMPP)) به پناهندگان ماهر اعلام کرد. در چند سال آینده، کانادا قصد دارد با کارفرمایان و جوامع در سراسر کشور برای گسترش آزمایشی و استقبال از 2000 پناهنده ماهر برای پر کردن کمبود نیروی کار خاص در بخش‌های پرتقاضا، مانند مراقبت‌های صحی، مشاغل فنی و فناوری اطلاعات، همکاری کند.
از طریق EMPP، سازمان‌های همکار به پناهندگان ماهر در خارج از کشور کمک می‌کنند تا با کارفرمایانی که نیاز به پر کردن کمبودهای حیاتی نیروی کار در مشاغلی مانند پرستاران و کارکنان پشتیبانی شخصی، سرآشپزها و آشپزها، و افراد حرفه‌ ای ماهر دارند، ارتباط برقرار کنند. پس از دریافت پیشنهاد شغلی، داوطلبان می توانند از طریق برنامه های اقتصادی موجود برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند، EMPP با استفاده از اقدامات موانعی را که ممکن است پناهندگان به دلیل جابجایی خود تجربه کنند، برطرف می کند.
برای آسان‌تر شدن پروسه درخواست متقاضیان واجد شرایط، کانادا فرآیندی جدید و انعطاف‌پذیرتر را با شرکای مورد اعتماد خود ارائه می‌کند. شرکا – از جمله Talent Beyond Boundaries، TalentLift و Jumpstart Refugee Talent –  می توانند مستقیماً نامزدها را معرفی کرده و از آنها حمایت کنند. برای کمک به آنها در این نقش جدید، شرکای مورد اعتماد آموزش های اجباری را دریافت خواهند کرد و بررسی های تضمین کیفیت را انجام خواهند داد.
علاوه بر این، کانادا 6.2 میلیون دالر برای حمایت از 6 پروژه توسط سازمان های همکار EMPP فراهم می کند. این پروژه‌ها ظرفیت این سازمان‌ها را در زمینه‌های کلیدی، از جمله شناسایی نامزدهای واجد شرایط در خارج از کشور، و حمایت از نامزدها و کارفرمایان در طول فرآیندهای مصاحبه، استخدام و مهاجرت ایجاد می‌کند. بودجه همچنین از کار یک سازمان همکار که به تازه واردان EMPP با قرضه های کوچک مقرون به صرفه کمک می کند، حمایت می کند.
کانادا به عنوان رئیس افتتاحیه کارگروه جهانی برای تحرک نیروی کار پناهندگان، به ایجاد حرکت برای گسترش مسیرهای کار تکمیلی، هم در کانادا و هم در سراسر جهان کمک می کند.
برای جزئیات بیشتر لطفأ روی لینک کلیک کنید:

Canada expands pilot to help more skilled refugees build their careers in Canada, giving employers access to a new pool of talent

Canada is an international leader in refugee resettlement and integration, having resettled more refugees than any other country in the world last year. As the world faces the worst global refugee crisis in recent history, more needs to be done. This is why Canada is pioneering the development of labour complementary pathways, in addition to traditional resettlement, for refugees and their families to find a safe and permanent solution.

On the occasion of the partners meeting in Ottawa, the Honourable Sean Fraser, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, announced new funding for partner organizations to help expand Canada’s Economic Mobility Pathways Pilot (EMPP) to more skilled refugees. Over the next few years, Canada is aiming to work with employers and communities across the country to expand the pilot and welcome 2,000 skilled refugees to fill specific labour shortages in high-demand sectors, such as health care, skilled trades and information technology.

Through the EMPP, partner organizations help skilled refugees overseas connect with employers who need to fill critical labour shortages in occupations like nurse aides and personal support workers, chefs and cooks, and skilled tradespeople. Once candidates receive a job offer, they can apply to immigrate to Canada through existing economic programs, using EMPP measures that remove barriers refugees may experience due to their displacement.

To make it easier for qualified candidates to apply, Canada is rolling out a new and more flexible process with its trusted partners. Partners—including Talent Beyond Boundaries, TalentLift and Jumpstart Refugee Talent—will be able to directly refer and support candidates. To help them with this new role, trusted partners will receive mandatory training and go through quality assurance reviews.

In addition, Canada is providing $6.2 million to support 6 projects by EMPP partner organizations. These projects will build the capacity of these organizations in key areas, including identifying qualified candidates overseas, and supporting candidates and employers throughout the interview, hiring, and immigration processes. Funding will also support the work of a partner organization that helps EMPP newcomers with affordable microloans.

As the inaugural chair of the Global Task Force on Refugee Labour Mobility, Canada is helping build momentum to expand complementary labour pathways, both in Canada and around the world.

Please click on the link for more details:

Main Resource Link

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/12/canada-expands-pilot-to-help-more-skilled-refugees-build-their-careers-in-canada-giving-employers-access-to-a-new-pool-of-talent.html?fbclid=IwAR07p8iFkM7iaK44Ei5MHaYboxZSJ3h_9MM09PiXevn6ey-sbZKTemuaZgo

Related post

uOttawa Refugee Hub Fellowship for Refugee Leaders

uOttawa Refugee Hub Fellowship for Refugee Leaders

بورسیه مرکز پناهندگی uOttawa برای رهبران پناهندگان کمک هزینه تحصیلی مرکز پناهندگی uOttawa برای رهبران پناهندگان یک برنامه 12 ماهه است…
Western University of Canada offers scholarships to Afghan refugees

Western University of Canada offers scholarships to Afghan refugees

دانشگاه وسترن کانادا به پناهجویان افغان بورسیه ارائه می کند پنج دانش‌آموز و دو محقق در معرض خطر در بحبوحه بحران…
IIE-SRF Fellowship

IIE-SRF Fellowship

بورسیه IIE-SRF صندوق نجات دانش پژوهان موسسه آموزش بین المللی (IIE-SRF) تنها برنامه جهانی است که کمک هزینه تحصیلی برای دانش…