Extension of Interview Waivers for Certain Nonimmigrant Visa Applicants in the US

Extension of Interview Waivers for Certain Nonimmigrant Visa Applicants in the US

تمدید معافیت های مصاحبه برای برخی از متقاضیان ویزای غیر مهاجرتی در ایالات متحده امریکا
وزارت امور خارجه تاثیر مثبت سفر به ایالات متحده توسط دارندگان ویزای کار موقت و دانشجویی خارجی را بر اقتصاد ایالات متحده به رسمیت می شناسد و متعهد به تسهیل سفر غیرمهاجرتی و کاهش بیشتر زمان انتظار ویزا است. ما خوشحالیم که اعلام کنیم وزیر امور خارجه تصمیم گرفته است که اختیارات افسران کنسولی را برای چشم پوشی از مصاحبه حضوری برای دسته بندی های خاص ویزای غیر مهاجرتی تا 31 دسامبر 2023 تمدید کند.
افسران کنسولی تا 31 دسامبر 2023 مجاز هستند از مصاحبه حضوری به صورت موردی برای برخی از متقاضیان برای اولین بار و/یا تجدید نظر خودداری کنند. این دسته از ویزاها برای کارگران موقت کشاورزی و غیرکشاورزی (ویزای H-2)  دانشجویی (ویزاهای F و M) بازدیدکنندگان تبادل علمی (ویزاهای ادکامیک J) و برخی از ذینفعان درخواست‌های فردی تایید شده برای ویزای کار موقت غیرمهاجر هستند. در دسته بندی های زیر: افراد در مشاغل تخصصی (ویزای H-IB) بازدیدکنندگان کارآموز یا آموزش ویژه (ویزای H-3) نقل و انتقالات درون شرکتی (ویزاهای L)، افراد با توانایی یا دستاوردهای فوق العاده (ویزاهای O)، ورزشکاران، هنرمندان، و شعبده بازان (ویزاهای P)، شرکت کنندگان در برنامه های تبادل فرهنگی بین المللی (ویزاهای Q) و مشتقات واجد شرایط این معافیت ها با تصمیم وزیر امور خارجه با موافقت وزارت امنیت داخلی مجاز است.
مجوز انصراف از مصاحبه حضوری برای متقاضیان تمدید ویزا در همان طبقه بندی در مدت 48 ماه از انقضای ویزای قبلی که قبلاً مجاز بود تا اطلاع ثانوی باقی بماند.
مقامات با این معافیت از مصاحبه زمان انتظار را برای آنعده متقاضیان که نیاز به مصاحبه دارند را در بسیاری از سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها کاهش داده است. تقریباً نیمی از حدود هفت میلیون ویزای غیرمهاجرتی را که وزارت خارجه در سال مالی 2022 صادر کرد، بدون مصاحبه حضوری مورد قضاوت قرار گرفت. ما با موفقیت زمان انتظار ویزا را در سرتاسر جهان کاهش می‌دهیم، پس از بسته شدن در طول همه‌گیری، تمام تلاش خود را برای کاهش بیشتر این زمان‌های انتظار در سریع‌ترین زمان ممکن، از جمله برای متقاضیان ویزای توریستی برای اولین بار انجام می‌دهیم.
سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها ممکن است به صورت موردی و بسته به شرایط محلی نیاز به مصاحبه حضوری داشته باشند. ما متقاضیان را تشویق می کنیم تا برای اطلاعات دقیق تر در مورد این پیشرفت و همچنین وضعیت فعلی عملیات و خدمات، وب سایت های سفارت و کنسولگری را بررسی کنند. برای اطلاعات بیشتر به  سایت سفر دفتر امور کنسولی مراجعه کنید.

The Department of State recognizes the positive impact of travel to the United States by foreign student and temporary work visa holders on the U.S. economy and is committed to facilitating nonimmigrant travel and further reducing visa wait times. We are pleased to announce that the Secretary of State has made a determination extending the authority of consular officers to waive in-person interviews for certain nonimmigrant visa categories through December 31, 2023.

Consular officers are authorized, through December 31, 2023, to continue to waive in-person interviews on a case-by-case basis for certain first-time and/or renewing applicants. These categories of visas are for Temporary Agricultural and Non-Agricultural Workers (H-2 visas), Students (F and M visas), and Academic Exchange Visitors (academic J visas), and certain beneficiaries of approved individual petitions for nonimmigrant temporary worker visas in the following categories: Persons in Specialty Occupations (H-1B visas), Trainee or Special Education Visitors (H-3 visas), Intracompany Transferees (L visas), Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (O visas), Athletes, Artists, and Entertainers (P visas), and Participants in International Cultural Exchange Programs (Q visas); and qualifying derivatives. These waivers are authorized by a determination of the Secretary of State with the concurrence of the Department of Homeland Security.

These interview waiver authorities have reduced visa appointment wait times at many embassies and consulates by freeing up in-person interview appointments for other applicants who require an interview.

Nearly half of the almost seven million nonimmigrant visas the Department issued in Fiscal Year 2022 were adjudicated without an in-person interview. We are successfully lowering visa wait times worldwide, following closures during the pandemic, and making every effort to further reduce those wait times as quickly as possible, including for first-time tourist visa applicants.

 

Embassies and consulates may still require an in-person interview on a case-by-case basis and dependent upon local conditions. We encourage applicants to check embassy and consulate websites for more detailed information about this development, as well as current operating status and services. For more information, visit the Bureau of Consular affairs  travel site.

Main Resource Link

Related post

Legal Challenge Against U.S. Government’s Delays Impacting Afghan Children’s Immigration Eligibility Under the Special Immigrant Visa Program

Legal Challenge Against U.S. Government’s Delays Impacting Afghan Children’s…

چالش حقوقی علیه تأخیرهای دولت ایالات متحده که بر واجد شرایط بودن مهاجرت کودکان افغانستان تحت برنامه ویژه ویزای مهاجرت تأثیر…
FAQs and Guide on Contract Information Required for the SIV Program

FAQs and Guide on Contract Information Required for the…

پرسش‌های متداول و راهنمای اطلاعات قرارداد برای برنامه ویزای مهاجرت ویژه (SIV) راهنمای جامع ما که آخرین بروزرسانی آن در تاریخ…
400 Postgraduate Scholarships Available for OSC Member States Students

400 Postgraduate Scholarships Available for OSC Member States Students

۴۰۰ بورس تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان از کشورهای عضو سازمان همکاری جنوبی (OSC) سازمان همکاری جنوبی (OSC) با گروه همکاری بین‌المللی…