COMPLEMENTARY PATHWAYS

COMPLEMENTARY PATHWAYS

مسیرهای تکمیلی

مسیرهای تکمیلی مسیرهای امنی برای پناهندگان و پناهجویان برای ورود و اقامت در کشور ثالث، خارج از اسکان مجدد هستند. هر کشور معیارهای خود را برای پذیرش از طریق چنین فرصت هایی تعیین می کند. پناهندگان و پناهجویان می توانند مستقیماً بدون نیاز به ارجاع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست دهند.
بیشتر مسیرهای تکمیلی نیاز به یک اپلکیشن دارند که توسط یکی از اعضای خانواده یا دوستانی که قبلاً در کشور ثالث ساکن گردیده اند، شروع شود. اگر به مسیر یا برنامه خاصی علاقه دارید، از مخاطب خود در کشور ثالث بخواهید تا با دولت یا سازمان های غیردولتی (NGO) کمک به پناهندگان تماس بگیرد. اگر درخواستی ارسال شده است، از سفارت/کمیسیون عالی مربوطه کمک بگیرید.
 
الحاق خانواده
کشورهای فهرست شده در لینک زیر فرصت های الحاق خانواده را برای پناهندگان ارائه می دهند. اگر در یکی از این کشورها یکی از اقوام دارید و می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانند به شما در پیوستن به آنها از طریق برنامه اتحاد مجدد خانواده کمک کنند، برای اطلاعات بیشتر روی نام کشور مربوطه کلیک کنید:
 
Complementary Pathways are safe routes for refugees and asylum-seekers to enter and stay in a third country, outside of resettlement. Each country sets their own criteria for acceptance through such opportunities. Refugees and asylum-seekers can apply directly, without needing a UNHCR referral.
Most complementary pathways require an application to be initiated by a family member or friend already residing in the third country. If you are interested in a particular pathway or programme, ask your contact in the third country to reach out to their government or non-governmental organizations (NGOs) assisting refugees. If an application has been submitted, seek help from the relevant Embassy/High Commission.
 
Family Reunification
The countries listed below link offer family reunification opportunities for refugees. If you have a relative in any of these countries and you would like to understand how they can assist you in joining them through a family reunification programme, click on the respective country name for more information:
 

Main Resource Link

Related post

Twenty Afghan female medical students will be allowed to come to Scotland

Twenty Afghan female medical students will be allowed to…

بیست دانشجوی زن پزشکی افغان سرانجام فرصت شروع تحصیلات دانشگاهی خود را در اسکاتلند به دست آورده‌اند. این زنان بیش از…
The application period for the 2024 Zaida Catalán Scholarship is now open

The application period for the 2024 Zaida Catalán Scholarship…

پزیرش درخواست برای بورسیه تحصیلی Zaida Catalán 2024 اکنون جریان دارد آیا در آغاز کار خود یک صلح‌ساز جوان هستید که…
Special forces blocked UK resettlement applications from elite Afghan troops

Special forces blocked UK resettlement applications from elite Afghan…

نیرو های ویژه بریتانیا درخواست های اسکان مجدد نیروهای نخبه افغان را رد کردند  بی‌بی‌سی دریافته است که نیروهای ویژه بریتانیا…