Iran/Turkey: Fleeing Afghans unlawfully returned after coming under fire at borders

Iran/Turkey: Fleeing Afghans unlawfully returned after coming under fire at borders

عفو بین‌الملل اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه بارها به افغان‌هایی را که تلاش دارند برای رسیدن به امنیت از طریق مرزهایشان عبور کنند، از جمله به روی مردان، زنان و کودکان به صورت غیر قانونی شلیک کرده و عقب رانده اند. در گزارش جدید، آنها با ما مانند انسان رفتار نمی‌کنند، این سازمان همچنین موارد متعددی را – عمدتاً در مرز ایران – ثبت کرده که در آن نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت مردم که از دیوارها بالا می‌رفتند شلیک کرده اند، یا از زیر نرده‌ها می‌خزیدند. افغان هایی که موفق به ورود به ایران یا ترکیه می شوند، به طور معمول خودسرانه بازداشت می شوند و قبل از بازگرداندن، بصورت غیرقانونی و اجباری، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار می گیرند.
پژوهشگران عفو بین‌الملل در مارچ 2022 از افغانستان دیدن کردند و در شهر هرات و شهر مرزی اسلام قلعه مصاحبه‌هایی انجام دادند. آنها با 74 افغان که از ایران و ترکیه رد مرز شده بودند، مصاحبه کردند که 48 نفر از آنها اظهار کردند که هنگام تلاش برای عبور از مرزها مورد هدف قرار گرفته اند. با افرادی که عفو بین الملل با آنها صحبت نموده هیچ یک از آنها نتوانسته درخواست پناهندگی را در هیچ یک از کشورها ثبت کنند و اکثریت آنها با نقض قوانین بین المللی به افغانستان بازگردانده شدند.
ماری فارستیر، محقق حقوق پناهندگان و مهاجران
یک سال پس از پایان تخلیه هوایی از افغانستان، بسیاری از کسانی که پشت سر گذاشته شده اند، جان خود را برای ترک کشور به خطر می اندازند – افغان هایی که در یک سال گذشته برای جستجوی امنیت به مرزهای ایران و ترکیه سفر کرده اند، در عوض به زور به سر می برند. زیر آتش بازگشت. ما مستندسازی کردیم که چگونه نیروهای امنیتی ایران از ماه آگست گذشته به طور غیرقانونی ده‌ها افغان را کشته و مجروح کرده‌اند، از جمله با شلیک مکرر به خودروهای پرجمعیت. ماری فارستیر، پژوهشگر حقوق پناهندگان و مهاجران در عفو بین‌الملل گفت: مرزبانان ترکیه به طور غیرقانونی از گلوله جنگی علیه افغان‌ها استفاده کرده‌ و برای عقب راندن مردم به هوا شلیک می‌کنند و همچنین در برخی موارد به آنها تیراندازی می‌کنند.
“خطرات به مرزها ختم نمی شود. بسیاری از افغان‌هایی که با آنها صحبت کردیم، مدتی را در بازداشت‌های خودسرانه، چه در ترکیه و چه در ایران، گذرانده بودند، جایی که قبل از بازگرداندن غیرقانونی تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند. ما از مقامات ترکیه و ایران می‌خواهیم که فوراً به تمام ردمرز کردن ها و اخراج افغان‌ها همچنان به شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها پایان دهند و عبور امن و دسترسی به روش‌های پناهندگی را برای همه افغان‌هایی که به دنبال حمایت هستند تضمین کنند. نیروهای امنیتی باید فوراً به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه افغان ها در مرزها پایان دهند و عاملان نقض حقوق بشر از جمله کشتار و شکنجه غیرقانونی باید پاسخگو باشند”
عفو بین‌الملل همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد که از کشورهایی که میزبان تعداد زیادی از افغان‌ها هستند، از جمله ایران و ترکیه، حمایت مالی و مادی ارائه کند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که این کمک مالی به نقض حقوق بشر کمک نمی کند – این بسیار مهم است، زیرا اتحادیه اروپا قبلاً بودجه برای دیوار مرزی جدید ترکیه و همچنین برای ساخت چندین “مرکز حذف” که عفو بین الملل در آن بازداشت افغان ها را مستند کرده، فراهم کرده است. کشورهای دیگر نیز باید فرصت های اسکان مجدد را برای افغان هایی که نیاز به حمایت بین المللی دارند افزایش دهند.

Iranian and Turkish security forces have repeatedly pushed back Afghans who attempt to cross their borders to reach safety, including by unlawfully opening fire on men, women and children, Amnesty International said. In a new report, they don’t treat us like humans, the organization also documents numerous instances – mostly at the Iranian border – where security forces have shot directly at people as they climbed over walls or crawled under fences. Afghans who do manage to enter Iran or Turkey are routinely arbitrarily detained, and subjected to torture and other ill-treatment before being unlawfully and forcibly returned.
Amnesty International researchers visited Afghanistan in March 2022, and conducted interviews in Herat City and Islam Qala border town. They interviewed 74 Afghans who had been pushed back from Iran and Turkey, 48 of whom reported coming under fire as they attempted to cross the borders. None of the people Amnesty International spoke to had been able to register an asylum claim in either country, and the majority were returned to Afghanistan in violation of international law.
Marie Forestier, Researcher on Refugee and Migrants Rights
“One year after the end of airlift evacuations from Afghanistan, many of those left behind are risking their lives to leave the country – Afghans who have travelled to the Iranian and Turkish borders over the past year, in search of safety, have instead been forcibly returned under fire. We documented how Iranian security forces have unlawfully killed and injured dozens of Afghans since last August, including by firing repeatedly into packed cars. Turkish border guards have also unlawfully used live ammunition against Afghans, firing into the air to repel people, and also shooting at them in some cases,” said Marie Forestier, Researcher on Refugee and Migrants Rights at Amnesty International.
“The dangers don’t end at the borders. Many Afghans we spoke to had spent time in arbitrary detention, either in Turkey or in Iran, where they were subjected to torture and other ill-treatment before being unlawfully returned. We are calling on Turkish and Iranian authorities to immediately end all pushbacks and deportations of Afghans, end torture and other ill-treatment, and ensure safe passage and access to asylum procedures for all Afghans seeking protection. Security forces must immediately end the unlawful use of firearms against Afghans at the borders, and perpetrators of human rights violations, including unlawful killing and torture, must be held accountable.”
Amnesty International also calls on the international community to provide financial and material support to countries which host large numbers of Afghans, including Iran and Turkey. They must ensure that this funding does not contribute to human rights violations – this is critical, as the European Union has already provided funds for Turkey’s new border wall, as well as for the construction of several ‘removal centers’ where Amnesty International documented Afghans being detained. Other countries must also increase resettlement opportunities for Afghans who need international protection.

Resource:

Related post

An educational center for Afghan immigrants in Pakistan is closing due to financial difficulties

An educational center for Afghan immigrants in Pakistan is…

یک مکتب و مرکز آموزشی برای مهاجران افغانستان در پاکستان به‌دلیل مشکلات مالی مسدود می‌شود مسئولان مکتب و مرکز آموزشی-فرهنگی آفتاب…
Border Clashes and Refugee Crisis: Pakistan-Afghanistan Relations on Edge

Border Clashes and Refugee Crisis: Pakistan-Afghanistan Relations on Edge

درگیری‌های مرزی و بحران پناهندگان: روابط پاکستان و افغانستان در حالت بحران پاکستان تصمیم به اجرای یک اقدام گسترده گرفته است…
Afghan Girls Banned From Contacting Media In Eastern Province

Afghan Girls Banned From Contacting Media In Eastern Province

طالبان تماس دختران با رسانه‌ها در ولایت خوست را ممنوع کردند مرکز خبرنگاران افغانستان روز یک‌شنبه گزارش داده است که عبدالرشید…