APRRN Urges Pakistan Not to Deport Afghans Seeking Safety within its Borders

APRRN Urges Pakistan Not to Deport Afghans Seeking Safety within its Borders

اعلامیه فوری APRRN

APRRN  از پاکستان می خواهد افغان هایی را که به دنبال امنیت در داخل مرزهایش هستند اخراج نکند

شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه (APRRN) به شدت نگران اعلامیه [1] دولت پاکستان مبنی بر اینکه همه پناهجویان غیرقانونی، از جمله حدود 1.7 میلیون تبعه افغان ساکن پاکستان، باید قبل از اول نوامبر به طور داوطلبانه از کشور خارج شوند، در غیر این صورت با اخراج مواجه خواهند شد، است. این امر منجر به دستگیری، بازداشت، اخراج و گسترش ترس در میان افغان ها و سایر پناهندگان در پاکستان شده است. ما خواستار توقف فوری این سیاست برای حمایت از حقوق پناهجویان و ایجاد دسترسی به ثبت نام به موقع هستیم.

APRRN نقش مهم پاکستان در میزبانی از پناهجویان افغان در 40 سال گذشته را به رسمیت می شناسد و از پاکستان می خواهد که به تعهدات خود مبنی بر عدم بازگرداندن [2] طبق قوانین بین المللی عمل کند.

کلاوس دیک نیلسن دبیرکل APRRN گفت: «زنان، مردان و کودکان افغان که به دنبال امنیت و محافظت در پاکستان هستند، نباید با اجبار به بازگشت به خطر واقعی آزار و اذیت، در کشوری که در ماه های زمستان آینده در انتظار یک بحران انسانی شدید است، به طور دسته جمعی مجازات شوند.»

متذکر می شویم که در حال حاضر هیچ مکانیسم ملی برای پناهندگان افغانی که به پاکستان آمده اند وجود ندارد تا ثبت نام کنند، ترس خود را از آزار و اذیت اعلام کنند و درخواست حمایت کنند. بر اساس موافقتنامه همکاری 1993 بین دولت پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد [3](UNHCR) ، آژانس سازمان ملل می تواند پناهندگان را از طرف دولت پاکستان ثبت کند. با این حال، از سال 2021، برای اکثر افرادی که وارد پاکستان می شوند، کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان صادر نشده است و کسانیکه منتظر پروسس هستند به دنبال تمدید ویزای ورودی خود در پاکستان هستند[4]. از آنجایی که سازمان های غیردولتی ملی به نمایندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) برای ثبت نام تازه واردانی که مایل به درخواست پناهندگی هستند، وارد عمل شده اند، ما از دولت پاکستان می خواهیم تا اطمینان حاصل کند که این مردان، زنان و کودکان فاقد مدرک از احترام و حمایت برخوردار می شوند.

APRRN  از اطلاعیه 10 اکتبر وزارت ایالات و مناطق مرزی پاکستان مبنی بر اینکه پناهندگان افغان دارای مدرک ثبت نام (PoR) و کارت شهروندی افغان (ACC) به اجبار به کشور بازگردانده نخواهند شد، ستقبال می کند. این اخطار برای آن دسته از پناهندگان افغانستان که پس از اگوست 2021 وارد پاکستان شده اند، اعمال نمی شود، زیرا برای هیچ یک از آنها کارت PoR یا ACC صادر نشده است. ما همچنین متذکر می شویم که مشاوره عدم بازگشت UNHCR در ماه اگوست 2021 برای افغانستان همچنان پابرجاست. APRRN به شدت نگران امنیت آن دسته از پناهندگان است که تحت تهدید یا آزار و اذیت مستقیم و هدفمند هستند و به هیچ گونه حمایت یا راه های معقولی برای امنیت دسترسی ندارند.

APRRN از دولت پاکستان می خواهد که از حقوق بشر افغان ها در قلمرو خود اطمینان حاصل کند. این باید شامل حق عدم استرداد به افغانستان باشد، جایی که یک فرد ترس فزاینده را از آزار و شکنجه ابراز کرده است. اخراج اعلام شده هر تبعه افغان که ترس از آزار و اذیت را ابراز کرده است، اصل عدم اخراج را نقض می کند. تعهدات عدم اخراج پاکستان نیز از کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌ ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و غیره ناشی می‌شود.

APRRN همچنین از دولت پاکستان می‌خواهد که تصمیم اخیر دادگاه عالی اسلام‌آباد را در مورد عزیزی در مقابل دولت رعایت کند که می‌گوید دولت پاکستان باید به پناهجویان افغان اجازه دهد تا داوطلبانه در بدو ورود به مقامات گزارش دهند، اجازه ثبت نام در UNHCR را بدهد و آن پناهندگان که درخواست های شان در حال بررسی است بازداشت نکند.

APRRN از دولت پاکستان می خواهد با توجه به تهدیدات احتمالی برای زندگی و امنیت که بازگشت اجباری برای اتباع افغان ایجاد می کند، مجدداً این اطلاعیه را بررسی کنند. ما همچنین نگران احتمال واقعی یک بحران انسانی برای کسانی هستیم که در این ماه های زمستانی به زور بازگردانده می شوند و همچنین برای جوامعی که آنها را دریافت می کنند.

APRRN دولت پاکستان را تشویق می کند تا با ذینفعان ملی، منطقه ای و بین المللی در طرح گام های آتی برای راه حل های صلح آمیز و پایدار در پاسخ به موقعیت های آوارگی مشورت کند.

APRRN با فوریت خواهان موارد زیر می‌شود:

عدم بازگشت: پاکستان به تعهدات خود برای حفاظت از پناهجویان افغان در قلمرو خود پایبند باشد و اطمینان حاصل کند که بدون توجه به وضعیت اسناد، هیچ بازگشت اجباری به افغانستان صورت نمی گیرد.

ثبت نام: به جای اخراج افغان های بدون مدرک یا ثبت نام نشده از پاکستان، باید راهبردهایی برای اطمینان از دسترسی معقول و به موقع افرادی که از افغانستان فرار می کنند به پروسه های ثبت نام، از جمله فرصت بیان ادعای خود برای حمایت بین المللی، تدارک دید. 

علاوه بر این، وضعیت در پاکستان با موارد زیر بهبود خواهد یافت:

وضعیت حقوقی: مقامات پاکستانی باید برای تنظیم وضعیت حقوقی پناهندگان افغان و تضمین حمایت و حقوق آنها تلاش کنند.

تقسیم مسئولیت: جامعه بین‌المللی باید حمایت خود را از دولت پاکستان به عنوان میزبان پناهندگان افغان از جمله تأمین کافی بودجه برای دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، نیازهای اساسی و معیشتی افزایش دهد.

اسکان مجدد: ما از دولت ها می خواهیم که پذیرش پناهجویان خود را از پاکستان افزایش دهند، به سرعت برنامه های اسکان مجدد خود را فعال کنند و دسترسی بهتر پناهندگان افغان را به مسیرهای قانونی امن فراهم کنند.

برای اطلاعات بیشتر یا نظر، لطفاً با کلاوس دیک نیلسن، دبیرکل APRRN، از طریق ایمیل تماس بگیرید: sg.klaus@aprrn.org

شبکه حقوق پناهندگان منطقه آسیا و اقیانوسیه (APRRN) شبکه‌ای  بیش از 250 سازمان مدنی و افراد از 30 کشور جهان است. ما متعهد به حمایت و ترویج حقوق پناهندگان و سایر گروه های آسیب پذیر در حال حرکت در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستیم.

[1] The Government of Pakistan Ministry of Interior. Voluntary Repatriation of Illegal Foreigners F.No.2/83/2022-NAP, 8th October 2023

[2] The prohibition of refoulement under international human rights law applies to any form of removal or transfer of persons, regardless of their status, where there are substantial grounds for believing that the returnee would be at risk of irreparable harm upon return on account of torture, ill-treatment or other serious breaches of human rights obligations. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf

[3] Pages 79-89

[4] The Government of Pakistan Ministry of Interior, Afghan Evacuation and Relocation by Foreign Countries  F.No.07/09/2023-PE-II, 6th October 2023

 

APRRN Urges Pakistan Not to Deport Afghans Seeking Safety within its Borders

The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) is extremely concerned by the Pakistani government’s announcement[1] that all undocumented asylum seekers, including an estimated 1.7 million Afghan nationals living in Pakistan, must leave before 1st November voluntarily, or face deportation. This has led to arrests, detentions and evictions spreading fear amongst Afghans and other refugees in Pakistan. We call for the immediate cessation of this policy to protect the rights of people seeking asylum and provide access to timely registration.

APRRN recognises Pakistan’s significant role in hosting Afghan refugees over the last 40 years and appeals to Pakistan to honour its obligation of non-refoulement[2] under international law. 

“Afghan women, men, and children seeking safety and protection in Pakistan should not be collectively punished by being forced to return to a real danger of persecution, in a country expecting a severe humanitarian crisis during the next winter months,” said APRRN’s Co-Secretary General, Klaus Dik Nielsen.

We note that there is currently no national mechanism available for Afghan refugees who have arrived in Pakistan to register, state their fears of persecution, and apply for protection. In accordance with the 1993 Cooperation Agreement between the Government of Pakistan and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) [3], the UN agency may register refugees on behalf of the Government of Pakistan. However, most arrivals since 2021 have not been issued with UNHCR cards and struggle to extend their entry visas in Pakistan as they wait to be processed[4]. As national NGOs, on behalf of UNHCR, have stepped in to register new arrivals wishing to seek asylum, we ask the government of Pakistan to ensure these undocumented men, women, and children are offered dignity and protection.

APRRN welcomes Pakistan´s 10th October Ministry of States and Frontier Regions notification that Afghan refugees with Proof of Registration (PoR) and Afghan Citizen Cards (ACC) would not be forcibly repatriated. This notification does not apply to those refugees from Afghanistan who arrived in Pakistan after August 2021 as none have been issued with PoR or ACC cards. We also note that the UNHCR non-return advisory for Afghanistan of August 2021 remains in place.  APRRN is extremely concerned for the safety of those refugees in the wake of direct and targeted threats or persecution and who lack access to any support or reasonable pathways to safety.

APRRN requests the government of Pakistan to ensure the human rights of Afghans in its territory are upheld. This must include the right not to be returned to Afghanistan where a person has articulated a credible fear of persecution. The announced deportation of any Afghan nationals expressing fear of persecution would violate the principle of non-refoulement. Pakistan’s non-refoulement obligations are also derived from the Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the International Covenant on Civil and Political Rights, amongst others. 

APRRN also calls upon the Pakistani government to observe the recent decision of the Islamabad High Court in Azizi Vs the State which states that the Pakistani government should allow Afghan refugees to voluntarily report to authorities on arrival, allow registration with UNHCR, and not detain those refugees whilst their applications are pending.

APRRN calls on the government of Pakistan to revisit the announcement in view of the potential threats to life and safety that forced return would pose to Afghan nationals. We are also concerned of the real possibility of a humanitarian crisis for those forcibly returned during these winter months, as well as for the communities receiving them. 

APRRN encourages the government of Pakistan to consult with national, regional and international stakeholders in devising future steps for peaceful and sustainable solutions in response to situations of displacement.

APRRN urgently calls for:

Non-refoulement: Pakistan, to uphold its obligations to protect Afghan refugees in its territory, ensuring that no forced returns to Afghanistan take place, regardless of documentation status.

Registration: Rather than expelling undocumented or unregistered Afghans from Pakistan, strategies must be put in place to ensure that people fleeing Afghanistan have reasonable and timely access to registration processes, including the opportunity to state their claim to international protection.

Furthermore, the situation in Pakistan would be further aided by the following:

Legal Status: Pakistani authorities should work towards regularising the legal status of Afghan refugees to ensure their protection and rights.

Responsibility Sharing: The international community should scale up its support to the Pakistani government as host of Afghan refugees, including adequate funding to enable access to education, healthcare, basic needs and livelihoods.

Resettlement: We urge governments to increase their refugee admission from Pakistan and urgently activate their resettlement programmes and enable better access for Afghan refugees to legal routes to safety.

For further information or comment, please contact Klaus Dik Nielsen Co-Secretary General, APRRN, Email: sg.klaus@aprrn.org

The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) is a network of over 250 civil society organisations and individuals from 30 countries. We are committed to protecting and promoting the rights of refugees and other vulnerable groups on the move in the Asia Pacific region.

 

[1] The Government of Pakistan Ministry of Interior. Voluntary Repatriation of Illegal Foreigners F.No.2/83/2022-NAP, 8th October 2023[2] The prohibition of refoulement under international human rights law applies to any form of removal or transfer of persons, regardless of their status, where there are substantial grounds for believing that the returnee would be at risk of irreparable harm upon return on account of torture, ill-treatment or other serious breaches of human rights obligations. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf


[3] Pages 79-89

Main Resource Link

Related post

An educational center for Afghan immigrants in Pakistan is closing due to financial difficulties

An educational center for Afghan immigrants in Pakistan is…

یک مکتب و مرکز آموزشی برای مهاجران افغانستان در پاکستان به‌دلیل مشکلات مالی مسدود می‌شود مسئولان مکتب و مرکز آموزشی-فرهنگی آفتاب…
Border Clashes and Refugee Crisis: Pakistan-Afghanistan Relations on Edge

Border Clashes and Refugee Crisis: Pakistan-Afghanistan Relations on Edge

درگیری‌های مرزی و بحران پناهندگان: روابط پاکستان و افغانستان در حالت بحران پاکستان تصمیم به اجرای یک اقدام گسترده گرفته است…
Afghan Girls Banned From Contacting Media In Eastern Province

Afghan Girls Banned From Contacting Media In Eastern Province

طالبان تماس دختران با رسانه‌ها در ولایت خوست را ممنوع کردند مرکز خبرنگاران افغانستان روز یک‌شنبه گزارش داده است که عبدالرشید…