Refugee Fellows Program

Refugee Fellows Program

این برنامه با هدف تجهیز و ارتقای دیدگاه رهبران پناهندگان در حمایت جهانی، برای کسانی که در زمینه جابجایی تخصص دارند، است.

فیلوشیپ به چهار تا پنج رهبر از مناطق مختلف جغرافیایی جهان ارائه می شود. همکاران به مدت یک سال با پناهندگان بین‌المللی به صورت نیمه وقت همکاری خواهند کرد و آموزش‌های رسمی در مورد حمایت، ارتباطات و استراتژی را از کارکنان و کارشناسان Refugees International  دریافت خواهند کرد. این یک موقعیت از راه دور است.

همراهان کمک هزینه 15000 دالری را در چهار قسط سه ماهه 3750 دالری در طول سال دریافت خواهند کرد.

درخواست و رزومه خود را قبل از 28 فبروری 2023 ساعت 12:00 ارسال کنید.

Open to those with lived expertise of displacement, the program aims to equip and elevate perspectives of refugee leaders in global advocacy.

Fellowships will be offered to four to five leaders from geographically diverse areas of the globe. Fellows will partner with Refugees International part time for a one-year term and receive formal trainings on advocacy, communication, and strategy from Refugees International staff members and experts. This is a remote position.

Fellows will receive a $15,000 grant in four quarterly installments of $3,750 throughout the year.

Submit an application and résumé before February 28, 2023 at 12:00 p.m.

Fellowship Responsibilities 

  • Fellows will propose, co-design, and complete a one-year-long advocacy project on a discreet policy or issue area in partnership with members of the Refugees International staff. These projects can include but are not limited to the production of written advocacy materials, public action campaigns, public education efforts, events, briefings with policy- and decision-makers, media appearances, and more. 

  • Fellows will be expected to spend an average of 5 hours/week or about 20 hours/month on the fellowship (hours may vary over the course of the fellowship), including for: trainings, staff meetings, mentorship meetings, advocacy opportunities, and a monthly meeting of the fellows cohort.   

Fellowship Eligibility 

Personal and Professional Requirements 

  • The Refugee Fellows program is a remote opportunity and is open to any individual who has personally experienced forced displacement, regardless of status. 

  • Fellows must have a demonstrated track record of commitment toward advocacy to advance the rights and safety of people experiencing displacement. 

Language Proficiencies 

  • English language competency is preferred for the ultimate success of the fellowship program so that fellows may engage with all aspects of Refugees International work and staff. Competency in other key advocacy and local languages also preferred. 

Digital Access 

  • This is a remote program, and therefore candidates would benefit from and are required to have their own computer and internet access in order to participate. 

Eligibility for Grant 

  • Fellows must have a bank account to which the grant can be transferred in adherence with U.S. law. 

How to Apply

Submit an application (below) and résumé  before  February 28, 2023 at 12:00 p.m. ET to https://refugeesinternational.bamboohr.com/careers/36 

Candidates will be invited to a panel interview in late February or early March. Decisions about fellowships will be made by March 10, 2023, and fellowships will begin on April 3, 2023 for a one-year term.

Main Resource Link

https://www.refugeesinternational.org/refugee-fellows-program

Related post

Toolkits and Assistance for Legal Service Providers

Toolkits and Assistance for Legal Service Providers

جعبه ابزار و کمک برای ارائه دهندگان خدمات حقوقی اگر شما یک ارائه‌دهنده خدمات حقوقی هستید که به دنبال راه‌های نوآورانه…
SAR Ukraine Fellowships

SAR Ukraine Fellowships

فیلوشیپ SAR اوکراین شبکه محققان در خطر (SAR) از موسسات عضو شبکه SAR در آمریکای شمالی که به دنبال میزبانی از…
The Restless Books Prize for New Immigrant Writing

The Restless Books Prize for New Immigrant Writing

جایزه کتاب‌های بی‌قرار برای نویسندگی مهاجر جدید در سال ۲۰۱۵ به منظور قدردانی از اولین آثار ادبی برجسته‌ای از مهاجران نسل…