2024/2025 Gerda Henkel Fellowships

2024/2025 Gerda Henkel Fellowships

بورسیه های گردا هنکل 2024/2025

بورسیه‌های 2024/2025 Gerda Henkel، که توسط Gerda Henkel Stiftung پشتیبانی می‌شود و توسط مرکز مطالعات پیشرفته صوفیه (CAS Sofia) سازمان‌دهی شده است، برای بورسیه‌های پنج ماهه در اقامتگاه دعوت می‌کند. این بورسیه ها برای دارندگان مدرک دکترا از کشورهای مشخص شامل افغانستان، با هدف حمایت از تحقیقات بنیادی تاریخی در علوم اجتماعی و علوم انسانی برگزار می شود. کمک هزینه تحصیلی، اسکان، پشتیبانی سفر و کمک هزینه تحقیقاتی به همراهان دریافت می شود. درخواست‌ها به یک پروپوزال، دو توصیه نامه نیاز دارند و باید تا 31 مارس 2024 به زبان انگلیسی ارسال شوند. انتخاب بر اساس کیفیت آکادمیک و پتانسیل نوآورانه پیشنهاد تحقیق است.

 

The 2024/2025 Gerda Henkel Fellowships, supported by the Gerda Henkel Stiftung and organized by the Centre for Advanced Study Sofia (CAS Sofia), invite applications for five-month in-residence fellowships. Open to PhD holders from specified countries incloding Afghanistan, these fellowships aim at supporting fundamental historical research in social sciences and humanities. Fellows receive a stipend, accommodation, travel support, and research allowances. Applications require a proposal, two recommendation letters, and should be submitted in English by March 31, 2024. Selection is based on academic quality and the innovative potential of the research proposal.

Source

Related post

UniArk Women’s Scholarship For Afghanistan

UniArk Women’s Scholarship For Afghanistan

بورسیه زنان UniArk برای افغانستان بررسی اجمالی یونی آرک (UniArk) از ارائه یک بورسیه تحصیلی کاملاً تمویل شده (35000 پوند) که…
IIE-SRF Fellowship

IIE-SRF Fellowship

بورسیه IIE-SRF صندوق نجات دانش پژوهان موسسه آموزش بین المللی (IIE-SRF) تنها برنامه جهانی است که کمک هزینه تحصیلی برای دانش…
Hatfield Lioness Postgraduate Scholarship

Hatfield Lioness Postgraduate Scholarship

بورسیه ماستری Hatfield Lioness هدف از بورسیه Hatfield Lioness این است که یک دانشجوی دختر را از یک کشور در حال…