درباره ما

درباره ما
آسیا_اقیانوسیه در حال حاضر بزرگترین جمعیت پناهندگان جهان را در خود جای داده است و محل برخی از حادترین و طولانی ترین شرایط پناهندگی در دنیا است. آسیا-اقیانوسیه همچنین جای زندگی تعداد زیادی از بازماندگان شکنجه، افراد قاچاق شده، بیجاشدگان داخلی، افراد بدون تابعیت، عودت کنندگان، افرادی که به دلیل جنگ ها و سایر اشکال نقض حقوق بشر آواره شده اند، و همچنان افرادی است که به حمایت نیاز دارند.
معرفی APRRN
شبکه حقوق پناهندگان آسیا_اقیانوسیه (APRRN) یک جنبش مشارکتی است، که زمینه دسترسی به حقوق عادلانه، کمک های کافی برای حفاظت و راه حل های بادوام و به موقع را برای مهاجران و سایر افرادی که به حمایت نیاز دارند مساعد می سازد، این افراد شامل پناهندگان، پناهجویان، بازماندگان شکنجه و شاکیان، افراد قاچاق شده، آوارگان داخلی، افراد بدون تابعیت، مهاجران در ساحات آسیب پذیر و عودت کنندگان در منطقه آسیا -اقیانوسیه میباشند. APRRN تنها سازمان منطقه ای است که برای ایجاد انگیزه و همکاری مستقیم جهت پیشبرد حقوق عادلانه پناهندگان در آسیا-اقیانوسیه کار می کند. APRRN یک شبکه باز و رو به رشد با بیش از 200 فرد و سازمان در 28 کشور در سراسر جهان است.
APRRN توسط دو خانم که تجربه زندگی در مهاجرت را دارند رهبری می شود. رئیس فعلی این شبکه یک زن روهینگیایی است که قبلاً بدون تابعیت بوده است.
در آسیا-اقیانوسیه ۴.۴ میلیون پناهنده و پناهجو وجود دارد که فاقد حقوق اساسی بشر بوده و در جوامع مربوطه ادغام نگردیده اند، زیرا این منطقه کدام چارچوب و سیستم برای تطبیق سیاست مهاجرتی و حمایت از پناهندگان ندارد. این منطقه کمترین تعداد کشورهای امضا کننده کنوانسیون پناهندگان 1951 را دارد و اکثرأ دارای سیستم‌های حفاظت ملی موقت و متزلزل هستند. بنابراین منطقه آسیا-اقیانوسیه شاهد برخی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر پناهندگان و افراد مهاجر می باشد.
از آنجاییکه دفاع و وکالت شخصی تاثیر کمتری نسبت به حمایت جمعی و شبکه ای دارد، بنأ APRRN همکاری های فرهنگی و اقدام منطقه ای را بین گروه های حقوق بشری تسهیل می کند، که در غیر این صورت این گروه ها منزوی میشوند. همچنان جنبشِ را تقویت و هدایت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که منطقه به طور مؤثر و امن خواستار اقدام مشارکتی است و این مشارکت اجتماعی-اقتصادی و حقوق بشر برای پناهندگان و پناهجویان به صورت عادلانه تأمین گردد.
حوزه های کاری APRRN عبارتند از:
۱. ایجاد ظرفیت در زمینه حقوق پناهندگان و وکالت
۲. پخش اطلاعات جدید در مورد حقوق پناهندگان و به اشتراک گذاری بهترین شیوه های حمایت از آنها در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه
۳. تشکیل انجمن ها و تبادلات دانش برای افراد عضو و غیر عضو جهت تسهیل گفتمان ضروری
۴. حمایت و اقدامات مشترک ضروری برای پیشبرد حقوق پناهندگان در منطقه آسیا-اقیانوسیه.
APRRN INFORMATION در افغانستان
وبسایت APRRN´s Information on Afghanistan توسط شبکه حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه (APRRN) به عنوان یک منبع اطلاعاتی در مورد حمایت های قابل دسترس برای کسانی که در افغانستان هستند، یا کسانیکه در حال ترانزیت و به دنبال اطلاعات در مورد مسیرهای قانونی، فرصت های تحصیلی و شغلی و خدمات روانی اجتماعی هستند، راه اندازی شده است.
APRRN به دنبال به روز رسانی تمام اطلاعات است اما نمی تواند تضمین کند که اطلاعات به روز هستند.
APRRN از Settlement Services International بسیار سپاسگزار است که برای کار APRRN در افغانستان به کمک مالی خود ادامه داده، این وب سایت و صفحه فیس بوک مرتبط را راه اندازی و فعال نموده است.
اطلاعات بیشتر در مورد حمایت از کسانی که در افغانستان یا در حال ترانزیت هستند در صفحه فیس بوک ما موجود است: APRRN Information on Afghanistan.