Two years on, what has happened to Afghan evacuees?

Two years on, what has happened to Afghan evacuees?

دو سال بعد، چه بر سر مهاجران افغان آمده است؟

صدها هزار نفر یا با ویزای کوتاه مدت یا در کشورهای ثالث در انتظار اسکان مجدد در بلاتکلیفی رها شده اند.

دو سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، به صدها هزار افغانی که وعده اسکان مجدد داده شده است، یا در بلاتکلیفی قانونی در کشورهای میزبان جدید دست و پنجه نرم می‌کنند یا در خارج از کشور به دام افتاده‌اند و در انتظار رسیدگی توسط کشورهای غربی هستند که قول داده‌اند متحدان افغان خود را نجات دهند.

بیش از 124000 غیرنظامی در ماه آگوست و سپتامبر 2021 از افغانستان تخلیه شدند، اما بسیاری از آنها با وضعیت ویزاهای کوتاه مدت و محدودکننده در ایالات متحده و اروپا دست و پنجه نرم می کنند، زیرا میزبانان آنها همچنان به این فکر می کنند که کشور چقدر ناامن است.

بسیاری دیگر در پاکستان، ایران، خلیج فارس و کشورهای آفریقایی گیر افتاده‌اند، ناامید از دریافت ویزا، بی‌وقفه منتظر اخبار، ترس از اخراج، و فکر سفرهای پرخطر به اروپا و ایالات متحده برای درخواست پناهندگی در صورت عدم موفقیت.

دولت تحت رهبری طالبان در حالی که سومین سال به قدرت رسیدن خود را آغاز می کند، با اتهامات فزاینده ای در مورد نقض حقوق از جمله محدودیت های اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی بر زنان مواجه است، حتی در شرایطی که به کشورهای غربی هشدار میدهد، تا افغان های ماهر را به ترک آن کشور ها تشویق کند.

اقتصاد افغانستان نیز با مشکل مواجه است. محدودیت‌های جاری بانکی و کاهش کمک‌های خارجی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و منطقه‌ای را از بین برده و منجر به از دست رفتن بیش از 700000 شغل از تابستان 2021 شده است. تنها 23 درصد از بودجه برای طرح واکنش بشردوستانه امسال دریافت شده است.

در این پس‌زمینه، افغان‌ها همچنان به تعداد زیادی کشور را ترک می‌کنند، اما با سرکوب‌های پاکستان و ایران مواجه می‌شوند، در نتیجه بسیاری از آنها را به مسیرهای مهاجرت به سمت اروپا سوق می‌دهد و با بسته شدن مرزها و سوء استفاده قاچاقچیان انسان، این بحران مرگبارتر شده است. در نشانه ای از ناامید شدن وضعیت، برخی از افغان ها حتی به آمریکای جنوبی پرواز می کنند و در مسیر خطرناک برای درخواست پناهندگی در ایالات متحده قدم می زنند.

 

Hundreds of thousands have been left in limbo, either on short-term visas or in third countries awaiting resettlement.
Two years after the Taliban’s return to power, hundreds of thousands of Afghans promised resettlement are either struggling in legal limbo in new host countries or trapped abroad awaiting processing by Western nations that vowed to rescue their Afghan allies.

More than 124,000 civilians were evacuated from Afghanistan in August and September 2021, but many find themselves struggling with short-term and restrictive visa situations in the United States and Europe, as their hosts continue to ponder just how unsafe the country is.

Many more remain stuck in Pakistan, Iran, the Persian Gulf, and in African countries, desperate for visas, waiting interminably for news, fearing deportation, and contemplating risky journeys to Europe and the United States to try to claim asylum if all else fails.

As it begins its third year back in power, the Taliban-led government is facing growing accusations of rights abuses, including social, economic, and educational restrictions on women, even as it warns Western countries against encouraging skilled Afghans to leave.

The Afghan economy is also struggling. Ongoing banking restrictions and foreign aid reductions have shattered domestic and regional investor confidence, resulting in the loss of more than 700,000 jobs since the summer of 2021. Meanwhile, a string of natural disasters has exacerbated what the UN has described as the “world’s largest humanitarian crisis”, but only 23% of funds for this year’s humanitarian response plan have been received.

Against this backdrop, Afghans continue to leave the country in large numbers, only to be confronted by crackdowns in neighbouring Pakistan and Iran that are driving many onto migration routes towards Europe that have become deadlier as borders close and people smugglers take advantage of the crisis for profit. In a sign of just how desperate the situation has become, some Afghans have even been flying to South America and trekking through the dangerous Darién Gap to try to claim asylum in the United States.

Main Resource Link

Related post

Pakistan to evict 1.1m illegal Afghan refugees

Pakistan to evict 1.1m illegal Afghan refugees

پاکستان 1.1 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغان را اخراج می کند پاکستان در یک تصمیم سیاسی بزرگ تصمیم گرفته است که تمامی…
Indian Government ICCR Scholarships, 2023-2024

Indian Government ICCR Scholarships, 2023-2024

بورسیه های ICCR دولت هند، 2023-2024 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان به جوانان عزیز در افغانستان خبر میدهد که حکومت هند توسط…
Emergency Team Leader (Re-announced)

Emergency Team Leader (Re-announced)

Organization Danish Refugee Council (DRC) Announced Date 04 Sep 2023 Deadline 18 Sep 2023 Location Kunar with travel to districts Employment…